Ziņas par darbības un komercdarbības veidiem

Slimnīcas darbības pamatvirziens ir veselības aizsardzība, pārējie darbības virzieni – saskaņā ar Statūtiem ir sekojošie:

 • Slimnīcu darbība (86.10);
 • Izglītība (85);
 • Ārstu prakse un zobārstu prakse (86.2);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
 • Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (86.9);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2);
 • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
 • Citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 • Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 • Aprūpes centru pakalpojumi (87.1);
 • Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2);
 • citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen