Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, ja piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis: ŠEIT

Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu: ŠEIT