Dalībnieku sapulces protokoli

Dalībnieku sapulces protokols 2017/1: ŠEIT

Dalībnieku sapulces protokols 2018/2: ŠEIT

Dalībnieku sapulces protokols 2019/1: ŠEIT

Dalībnieku sapulces protokols 2019/2: ŠEIT

Dalībnieku sapulces protokols 2019/3: ŠEIT

Dalībnieku sapulces protokols 2019/4: ŠEIT

Dalībnieku sapulces protokols 2019/5: ŠEIT

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols 13/12/2019: ŠEIT

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokola 12/03/2020 konspekts: ŠEIT