Informācija par īpašuma struktūru

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums. Valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Veselības ministrijas valsts sekretārs.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiska slimnīcai” nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Ēku un būvju raksturojums: ŠEIT