Saisinātie finanšu pārskati

Pārskats par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām 2014: ŠEIT

Pārskats par avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām 2015: ŠEIT

Pārskats par kapitālsabiedrības aizņēmumiem 2015: ŠEIT