Ziņas par darbības un komercdarbības veidiem

Slimnīcas darbības pamatvirziens ir veselības aizsardzība, pārējie darbības virzieni – saskaņā ar Statūtiem ir sekojošie:

 • Slimnīcu darbība (86.10);
 • Izglītība (85);
 • Ārstu prakse un zobārstu prakse (86.2);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
 • Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (86.9);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2);
 • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
 • Citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 • Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 • Aprūpes centru pakalpojumi (87.1);
 • Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2);
 • citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.