Par slimnīcu.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm  Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes  pakalpojumu spektru, ieskaitot:

• mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumus;

• ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus;

• stacionāros psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk. piespiedu ārstēšanu pēc tiesas lēmuma;

• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.