Iepirkumi

Šeit Jūs varat atrast pēdējos iepirkumus un konkursus

 

Izsludināšanas datums

Nosaukums

07.02.2018

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas un ķermeņa kopšanas līdzekļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/2

Nolikums: ŠEIT

25.01.2018

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas un ķermeņa kopšanas līdzekļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/1

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkums ir pārtraukts

19.01.2018

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Audits par fizisko personu datu aizsardzības regulas ieviešanas gatavību, t.sk. informācijas sistēmu drošības pārvaldības audits”.

Identifikācijas Nr. 5/2018

Noteikumi: ŠEIT

05.01.2018

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde”.

Identifikācijas Nr. 1/2018

Noteikumi: ŠEIT

08.12.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Izejvielu piegāde zāļu izgatavošanai VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” aptiekā”

Identifikācijas Nr. 42/2017

Noteikumi: ŠEIT

05.12.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Veļas mazgātavas iekārtu un ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde”

Identifikācijas Nr. 40/2017

Noteikumi: ŠEIT

04.12.2017

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Laboratorijas preču piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/10

Nolikums: ŠEIT

13.11.2017

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

"Sakņu glabātavas remontdarbi"

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/9

Nolikums: ŠEIT

Pielikums: ŠEIT

07.11.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iegāde”

Identifikācijas Nr. 38/2017

Noteikumi: ŠEIT

12.10.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Rezerves energoapgādes dīzeļģeneratoru apkope un remonts”

Identifikācijas Nr. 34/2017

Noteikumi: ŠEIT

09.10.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 33/2017

Noteikumi: ŠEIT

06.10.2017

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Koka konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/8

Nolikums: ŠEIT

19.09.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca veic telpu ēkā Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (kad. apz. 0500 006 0608 016) ar kopējo platību 81,36 m2 nomas tiesību izsoli

Sludinājums: ŠEIT

Mutiskas izsoles nolikums un telpu nomas līguma projekts: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Rezultāti:
Pasūtītājs informē, ka par nomas objekta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 006 0608 016, ar kopējo platību 81,36 m2, mutiskas izsoles uzvarētāju pasludināta SIA “Gurman plus D”, reģ. Nr.41503042346, piešķirot nomas līguma slēgšanas tiesības ar nomas maksu EUR 1,69 bez PVN mēnesī par 1 m2.

15.09.2017 

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 32/2017

Noteikumi: ŠEIT

Pielikumi: ŠEIT

13.09.2017

Iepirkuma procedūra

“Būvdarbu veikšana objektam “Dienas aizņemtības centra ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana””

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/7

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

12.09.2017

Iepirkuma procedūra

“Būvdarbu veikšana objektam “Dienas aizņemtības centra ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana””

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/6

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

08.09.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Gāzes degļa piegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. 31/2017

Noteikumi: ŠEIT

21.08.2017

Iepirkuma procedūra

“Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/5

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT Pielikumi: 1234, 56

02.08.2017

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss "Dabasgāzes iegāde".

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/4

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

31.07.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām” (1. un 2. korpusa pārbūve Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417)

Identifikācijas Nr. 29/2017

Noteikumi: ŠEIT

07.06.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” būvju tehnisko apsekošanu”

Identifikācijas Nr. 22/2017

Noteikumi: ŠEIT

07.06.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 21/2017

Noteikumi: ŠEIT

Pielikumi: Pielikums 1Pielikums 2

27.04.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

Identifikācijas Nr. 18/2017

Noteikumi: ŠEIT

13.04.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Programmatūras “Medikamentu uzskaite” piegāde un uzstādīšana””

Identifikācijas Nr. 17/2017

Noteikumi: ŠEIT

22.03.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas Nr. 16/2017

Noteikumi: ŠEIT

09.03.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca veic telpu ēkā Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (kad. apz. 0500 006 0608 011) ar kopējo platību 46,4 m2 nomas tiesību izsoli

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles nolikums, telpu nomas līguma projekts: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Rezultāti:
Pasūtītājs informē, ka par nomas objekta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 006 0608 011, ar kopējo platību 46,4 m2, mutiskas izsoles uzvarētāju tiek pasludināts SIA “Latvijas aptieka”, piešķirot nomas līguma slēgšanas tiesības ar nomas maksu 6,17 EUR bez PVN mēnesī par 1 m2.

01.03.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Apkures katlu mājas iekārtu, ierīču tehniskā apkope un nepieciešamā remonta veikšana iekārtu tehniskās apkopes ietvaros, iekārtu rezerves daļu iegāde avārijas remontam”.

Noteikumi: ŠEIT

27.02.2017

Iepirkuma procedūra

“Medikamentu piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/3

Nolikums: ŠEIT

Tehniskā specifikācija: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Pielikums: ŠEIT

22.02.2017

Iepirkuma procedūra

“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/2

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT Pielikums: ŠEIT

20.02.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iegāde”.

Identifikācijas Nr. 13/2017

Noteikumi: ŠEIT

02.02.2017 

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Energoaudita veikšana uzņēmumam VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ”

Identifikācijas Nr. 9/2017

Noteikumi: ŠEIT

30.01.2017

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss "Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde".

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/1

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEITŠEITŠEIT

Vienošanās: ŠEIT, ŠEITŠEITŠEITŠEIT

27.01.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšanas un novērtēšanas darbu veikšanu”.

Identifikācijas Nr. 7/2017

Noteikumi: ŠEIT

16.01.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegādi.

Identifikācijas Nr. 5/2017

Noteikumi: ŠEIT

09.01.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” būves tehnisko apsekošanu”

Identifikācijas Nr. 4/2017

Noteikumi: ŠEIT

06.01.2017

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par rentgena iekārtas funkciju atbilstības testēšanu, novērtēšanu, elektrodrošības pārbaudi un darba zonas radiācijas monitoringa, individuālo aizsardzības līdzekļu pret jonizējošo starojumu pārbaudes darbu veikšanu”.

Identifikācijas Nr. 2/2017

Noteikumi: ŠEIT

03.01.2017

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz EKG papīra piegādi.

Identifikācijas Nr. 1/2017

Noteikumi: ŠEIT

27.12.2016

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” būvju tehnisko apsekošanu”

Identifikācijas Nr. 31/2016

Noteikumi: ŠEIT

16.12.2016

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju „Mobilās apsardzes ekipāžas pakalpojumu sniegšana” „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 28/2016

Noteikumi: ŠEIT

05.12.2016

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Veļas mazgātavas iekārtu un ierīču tehniskā apkope”

Identifikācijas Nr. 29/2016

Noteikumi: ŠEIT

 01.12.2016 Iepirkuma procedūra

Kvalifikācijas celšanas kursi Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” grāmatvedības nodaļas un ekonomikas daļas darbiniekiem

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/34

Nolikums: ŠEIT

 01.12.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par ierīču (rezerves daļu) piegādi siltumapgādes sistēmas darbības nodrošināšanai”.

Identifikācijas Nr. 27/2016

Noteikumi: ŠEIT

29.11.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz būvuzraudzības pakalpojumiem.

Identifikācijas Nr. 26/2016

Noteikumi: ŠEIT

28.11.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz substanču piegādi zāļu izgatavošanai aptiekā.

Identifikācijas Nr. 25/2016

Noteikumi: ŠEIT

17.11.2016

Iepirkuma procedūra

“Telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošināšana Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/33

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEIT

16.11.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz žurnālu un veidlapu izgatavošanu, izdruku un piegādi.

Identifikācijas Nr. 23/2016

Noteikumi: ŠEIT

08.11.2016

Atklāts konkurss “Degvielas piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” autotransporta vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/32

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

19.10.2016

Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/31

Nolikums: ŠEIT
Tehniskais projekts: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

19.10.2016

Iepirkuma procedūra

“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/30

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

17.10.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” nekustamā īpašuma apdrošināšanu.

Identifikācijas Nr. 22/2016

Noteikumi: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

14.10.2016

Iepirkuma procedūra

“Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/29

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Pielikums ziņojumam: ŠEIT

Piegādes līgumi tiks slēgti uz 8 mēnešiem.

07.10.2016

Iepirkuma procedūra

Laboratorijas preču piegāde”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/28

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

04.10.2016

Atklāts konkurss “Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/27

Nolikums: ŠEIT

Atvēršanas protokols: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Piegādes līgumi tiks slēgti uz 4 mēnešiem.

28.09.2016

Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā
“Dārzeņu un augļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām“

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/26

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEITŠEITŠEIT

Vienošanās: ŠEITŠEITŠEITŠEIT

20.09.2016

Iepirkuma procedūra
“Saimniecības preču, elektropreču, santehnikas preču, datortehnikas, videonovērošanas kameru un citu Pasūtītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/25

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEIT

16.09.2016

Vieglo automobiļu Škoda Fabia un Škoda Superb pārdošana izsolē. 

2016.gada 6.oktobrī, plkst.10.00, notiks Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” neizmantojam, lietotu vieglo automobiļu pārdošana izsolē.

Sākot ar 2016.gada 19.septembri un līdz 2016.gada 5.oktobrim tiek organizēta Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsolē pārdodamo lietotu vieglo automobiļu apskate. Apskate tiek veikta darbdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29142730 (zvanīt darbdienās no 9.00 līdz 16.00). Vieglo automobiļu apskates vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils.

Tiek pārdotas divas vienības. Piedalīties izsolē var juridiskas un fiziskas personas. Dalības maksa ir 10.00 EURO (desmit euro 00centi) t.sk. PVN, veicot pārskaitījumu uz Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” zemāk noradītajiem rekvizītiem un ka maksājuma mērķis noradot ,,Dalības maksa par vieglo automobiļu Škoda Fabia vai Škoda Superb pārdošanas izsolē”. Ja Pretendents vēlās piedalīties abu automobiļu izsolē, tad par katru izsoles automobili tiek maksāts 10.00 Euro. Maksājumā obligāti norāda par kāda automobiļa izsoles dalību tiek maksāta dalības maksa (piem. Dalības maksa par piedalīšanos Škoda Fabia izsolē - 10.00Euro, vai arī Dalības maksa par piedalīšanos Škoda Fabia  un Škoda Superb izsolē - 20.00Euro). 

Rekvizīti:
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417
LV vienotais reģistra Nr. 50003407881
Valsts kase TRELLV22
N/k LV81TREL9290 5250 0000 0 

Izsoles kartība un automobiļu apraksts: ŠEIT 

Automobiļu foto attēli: Škoda Superb, Škoda Fabia 

Izsoles rezultāti:
Šī gada 6.oktobrī, Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” telpās notika Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” lietotu automobiļu izsole.
Izsolē piedalījās četri pretendenti. No šiem pretendentiem trīs pretendenti bija reģistrējušies uz Škoda Fabia automobili, bet viens pretendents uz Škoda Superb automobili. Kopā tika izsolīti divi automobiļi, kuru kopējā sākuma cena bija 3575.00Euro, ar PVN 21%, bet automobiļi tika pārdoti par 3875.00, t.sk. PVN 21%.

Papildus informācija:
J.Petkuns
k.t. mob.29142730

12.09.2016

Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/23

Nolikums: ŠEIT

Tehniskais projekts: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT un ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Iepirkumu procedūra ir pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā.

08.09.2016

Iepirkuma procedūra

Laboratorijas preču piegāde”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/24

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta. Jaunu iepirkuma procedūras nolikumu sk. tuvāko dienu laikā.

20.07.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

“Elektroencefalogrāfijas metodes apmācības kursa iepirkums”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/22 

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

18.07.2016

Virtuves un aukstuma iekārtu, ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/21 

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

18.07.2016

Atklāts konkurss „Pārtikas produktu piegāde„.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/20 

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta. Jaunu iepirkuma procedūras nolikumu sk. tuvāko dienu laikā.

07.07.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

Veļas mazgātavas iekārtu, ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca„ vajadzībām.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/19 

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

28.06.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

“Saimniecības preču, elektropreču, santehnikas preču, datortehnikas, videonovērošanas kameru un citu Pasūtītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/18 

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEITŠEIT

Līgumi: ŠEIT, ŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEIT

14.06.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

„Esošā būvprojekta „Administratīvās ēkas pārbūves būvprojekts” sadale būvdarbu veikšanas etapos” 

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/17 

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

03.06.2016

Medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu veikšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/16.

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

30.05.2016

„Veļas mazgātavas iekārtu, ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/15

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

26.05.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz būvuzraudzības pakalpojumiem Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” objektos.

Identifikācijas Nr. 17/2016

Noteikumi: ŠEIT

23.05.2016

Liftu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/14

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

17.05.2016

„Medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu veikšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/13.

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

11.05.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši ar PIL 82. pantam
“Mēbeļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/12

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

10.05.2016

„Būvdarbu veikšana Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.
Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/11

Nolikums: ŠEIT

Tehniskie projekti: Dienas aizņemtības centra ēka, Materiālu uzglabāšanas nojume

Līgums: ŠEIT

06.05.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši ar PIL 82. pantam
“Mēbeļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/10

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

12.04.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
Aprīkojuma piegāde bērnu rehabilitācijas vajadzībām

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/9

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

12.04.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
Aprīkojuma piegāde bērnu rehabilitācijas vajadzībām

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/8

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

11.04.2016

Mikroautobusa VW Transporter pārdošana izsolē.
(vieglais pasažieru)

 

2016.gada 28.aprīlī, plkst.10.00, notiks Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” neizmantojamā, lietota mikroautobusa pārdošana izsolē.

Sākot ar 2016.gada 11.aprīli un līdz 2016.gada 27.aprīlim tiek organizēta Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsolē pārdodamā mikroautobusa apskate. Apskate tiek veikta darbdienās no plskt.10.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29142730 (zvanīt darbdienās no 9.00 līdz 16.00). Mikroautobusa apskates vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils.

Tiek pārdota viena vienība. Piedalīties izsolē var juridiskas un fiziskas personas. Dalības maksa ir 10 EURO (desmit euro 00centi), veicot pārskaitījumu uz Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” zemāk noradītajiem rekvizītiem un ka maksājuma mērķis noradot ,,Dalības maksa mikroautobusa VW Transporter pārdošanas izsolē”.

Rekvizīti:
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417
LV vienotais reģistra Nr. 50003407881
Valsts kase TRELLV22
N/k LV81TREL9290 5250 0000 0

Izsoles kartība un automobiļa apraksts: ŠEIT 

Automobiļa foto attēli: ŠEIT

Izsoles rezultāts:
    Izsoles rezultātā, automobilis VW Transporter, ir pārdots par 1850.00 Euro, ieskaitot PVN 21%

Papildus informācija:
STD vadītājs R.Stašuns
k.t. mob.26477969

11.03.2016

Iepirkuma procedūra
“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/6

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

11.03.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Darba apģērba piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS/2016/7

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Līgumi: ŠEIT un ŠEIT

03.03.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Sīpolu piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/5

Līgums: ŠEIT

Vienošanās: ŠEIT

03.03.2016

Iepirkuma procedūra
“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/4

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta sakarā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā.

Ziņojums: ŠEIT

29.02.2016

Iepirkuma procedūra 
“Apģērba, apavu un mīkstā inventāra piegāde pansionāta klientiem un slimnīcas pacientiem”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/3

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

17.02.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Sīpolu piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/2

Nolikums: ŠEIT

15.02.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS/2016/1

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEIT un ŠEIT

14.01.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegādi.

Identifikācijas Nr. 3/2016

Noteikumi: ŠEIT