Maksas pakalpojumu cenrādis

Valsts SIA “DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA”
SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
Spēkā ar 2017. gada 01. janvāri

 

1. AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA*

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Psihiatra atzinums (ieroču iegādei)

1 atzinums

22,47

---

22,47

2.

Psihiatra atzinums(autovadītāju komisijas un citos gadījumos)

1 atzinums

11,15

---

11,15

3.

Ārstu konsultatīvās komisijas slēdziens

1 atzinums

38,49

---

38,49

4.

Ārstu konsultatīvās komisijas slēdziens (ar vizīti pacienta mājās pilsētas administratīvajā teritorijā, ja pacients veselības dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi)***

 

79,51

---

79,51

5.

Izziņas izsniegšana no slimnīcas datu bāzes

1 izziņa

2,18

---

2,18

6.

Ārsta psihiatra mājas vizīte pie psihiatriska profila pacientiem***

1 apmeklējums

34,43

---

34,43

7.

Ārsta psihiatra konsultācija

1 apmeklējums

13,91

---

13,91

8.

Slimības lapas dublikāta izsniegšana

1 dublikāts

2,29

---

2,29

9.

Izziņa un ārstu komisijas atzinums aizgādnības un nākotnes pilnvarojuma gadījumā, saskaņā ar Ārstniecības likuma 53,2 panta prasībām

1 atzinums

125,95

---

125,95

10,

Izziņa un ārstu komisijas atzinums aizgādnības un nākotnes pilnvarojuma gadījumā, saskaņā ar Ārstniecības likuma 53,2 panta prasībām (ar vizīti pacienta mājās pilsētas administratīvajā teritorijā, ja pacients veselības dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi)***

1 atzinums

159,89

---

159,89

11.

Ārsta palīga (feldšera) vai māsas veiktā viena pacienta pirmā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās

1 apmeklējums

12,11

---

12,11

12.

Ārsta palīga (feldšera) vai māsas veiktā viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās

1 apmeklējums

18,88

---

18,88

13.

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā - pirmā diena****

viena diena

34,32

---

34,32

14.

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā - sākot ar otro dienu****

viena diena

20,41

---

20,41

15.

Ārsta neirologa pieņemšana vai konsultācija (no 15.30 līdz 18.00)

1 apmeklējums

14,22

---

14,22

***vizītei pacienta mājās ārpus pilsētas administrativajas teritorijas tiek piemērots papildus12.sadaļas pakalpojums „Autovadītāja pakalpojumi par katru stundu.  Degvielas un amortizācijas izdevumi tiek apmaksāti papildus atkarībā no automašīnas markas un nobrauktajiem kilometriem”.

**** papildus veicamie izmeklējumi nav iekļauti cenā un tiek apmaksāti atsevišķi

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: darbadienās 8.00-18.00

 

 

2. RADIOLOĢIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā

1 apmeklējums

8,84

---

8,84

2.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās

1 apmeklējums

12,22

---

12,22

3.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 3-4 projekcijās

1 apmeklējums

17,77

---

17,77

4.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 5-6 projekcijās

1 apmeklējums

23,40

---

23,40

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, 1.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās 8.00-9.00, 13.00-15.00

 

3. FIZIKĀLĀS TERAPIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Elektroforēze

1 apmeklējums

2,63

---

2,63

2.

Sinusoidāli modulētās strāvas

1 apmeklējums

2,43

---

2,43

3.

Darsonvalizācija

1 apmeklējums

3,26

---

3,26

4.

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija

1 apmeklējums

1,63

---

1,63

5.

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

1 apmeklējums

1,63

---

1,63

6.

Ultraskaņas terapija

1 apmeklējums

3,71

---

3,71

7.

Vispārējā ultraviolētā apstarošana

1 apmeklējums

1,76

---

1,76

8.

Lokālā ultraviolētā apstarošana (Tubus kvarcs )

1 apmeklējums

1,14

---

1,14

9.

Parafīna – ozokerīta aplikācija

1 apmeklējums

3,97

---

3.97

10.

Galvanizācija

1 apmeklējums

2,68

---

2.68

11.

Infrasarkanās redzamā gaismas terapija: 
“Solux” (par katram 10 minūtēm)

1 apmeklējums

1,82

---

1,82

12.

Elektromiegs

1 apmeklējums

10,09

---

10,09

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, 2.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās 13.00-15.30

 

4. MASĀŽA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Vispārēja masāža pieaugušajiem

1 apmeklējums

15,31

---

15,31

2.

Kakla un apkakles zonas masāža (C 2 – Th 7)

1 apmeklējums

4,25

---

4,25

3.

Rokas masāža

1 apmeklējums

10,20

---

10,20

4.

Rokas un pleca zonas masāža

1 apmeklējums

5,95

---

5,95

5.

Muguras kakla un krūšu daļas masāža

1 apmeklējums

6,80

---

6,80

6.

Muguras krūšu un jostas – krustu daļas masāža

1 apmeklējums

6,80

---

6,80

7.

Muguras krūšu daļas masāža

1 apmeklējums

5,10

---

5,10

8.

Muguras masāža (C 2 – S 5)

1 apmeklējums

7,65

---

7,65

9.

Muguras jostas – krustu daļas masāža)

1 apmeklējums

5,10

---

5,10

10.

Kājas masāža

1 apmeklējums

10,20

---

10,20

11.

Kājas un gūžas zonas masāža

1 apmeklējums

5,95

---

5,95

12.

Krūšu kurvja masāža

1 apmeklējums

5,95

---

5,95

13.

Rokas masāža līdz pleca locītavai

1 apmeklējums

4,25

---

4,25

14.

Kājas masāža līdz gūžas locītavai

1 apmeklējums

4,25

---

4,25

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: darbadienās 15.00-19.00

 

5. REHABILITĀCIJA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Pacienta funkcionāla izmeklēšana (fizoterapeits vai ergoterapeits)

1 apmeklējums

6,18

---

6,18

2.

Individuāls fizioterapeita vai ergoterapeita darbs

1 apmeklējums

9,66

---

9,66

3.

Fizioterapeita vai ergoterapeita darbs grupā (2-5 cilvēki)

1 apmeklējums

1,10

---

1,10

4.

Pacienta piederīgo apmacība (fizoterapeits vai ergoterapeits)

1 apmeklējums

8,28

---

8,28

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: darbadienās 15.00-16.30

 

6. FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS KABINETS*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem (pieraksts un apraksts)

1 apmeklējums

4,36

---

4,36

2.

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem un pieaugušiem

1 apmeklējums

15,88

---

15,88

3.

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

1 apmeklējums

25,27

---

25,27

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, 1.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās elektrokardiogrammas 13.00-15.00, elektroencefalogrāfija 15.00-17.00

 

7. PSIHOLOGA KABINETA MAKSAS PAKALPOJUMI*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

 

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Psihologa konsultācija

1 apmeklējums

17,04

---

17,04

2.

Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude

1 apmeklējums

31,96

---

31,96

3.

Intelektuālo spēju izpēte

1 apmeklējums

19,17

---

19,17

4.

Kognitīvās funkcijas izpēte

1 apmeklējums

19,17

---

19,17

5.

Personības un emocionālā stāvokļa novērtēšana

1 apmeklējums

19,17

---

19,17

6.

Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude klienta mājās

1 apmeklējums

40,23

---

40,23

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA, 2.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās 13.30-15.30

 

8. STACIONĀRĀ PALĪDZĪBA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Stacionāra ārstēšana par vienu gultas dienu

1 gultas diena

38,79

---

38,79

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 1., 2.korpuss
Pieņemšanas laiks: diennakts

 

9. LABORATORIJA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

1 izmeklējums

0,64

---

0,64

2.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

1 izmeklējums

0.88

---

0.88

3.

Asins noņemšana ar slēgtu sistēmu 2 stobriņos

1 izmeklējums

1.03

---

1.03

4.

Seruma (plazmas) iegūšana

1 izmeklējums

0.31

---

0.31

5.

Pilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti, hematokrīts, leikocītu formula).

1 izmeklējums

2.94

---

2.94

6.

Nepilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti, hematokrīts).

1 izmeklējums

1.34

---

1.34

7.

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

1 izmeklējums

0.53

---

0.53

8.

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

1 izmeklējums

0.94

---

0.94

9.

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

1 izmeklējums

1.10

---

1.10

10.

Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri)

1 izmeklējums

0.96

---

0.96

11.

Koprogramma

1 izmeklējums

2.18

---

2.18

12.

Apslēptās asinis ar teststrēmeli 

1 izmeklējums

1.21

---

1.21

13.

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

1 izmeklējums

1.49

---

1.49

 

Asins bioķīmiskā izmeklēšana:

 

 

 

 

1.

Ūrīnviela

1 izmeklējums

1.30

---

1.30

2.

Kreatinīns

1 izmeklējums

1.03

---

1.03

3.

ALAT - Alanīnaminotransferāze

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

4.

ASAT - Aspartātaminotransferāze

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

5.

Gamma glutamīntransferāze

1 izmeklējums

1,32

---

1,32

6.

Alfa amilāze

1 izmeklējums

1.91

---

1,91

7.

Urīnskābe

1 izmeklējums

1,22

---

1,22

8.

CRO kvantitatīvi

1 izmeklējums

1.99

---

1.99

9.

Triglicerīdi

1 izmeklējums

1,52

---

1,52

10.

Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

1 izmeklējums

1.41

---

1.41

11.

Kopējais holesterīna līmenis asinīs

1 izmeklējums

0.91

---

0.91

12.

Bilirubīns, frakcijas

1 izmeklējums

1.01

---

1.01

13.

Glikozes asinis

1 izmeklējums

0.92

---

0.92

14.

Kopējais olbaltums

1 izmeklējums

0.96

---

0.96

15.

Kālijs

1 izmeklējums

1.07

---

1.07

16.

Kalcijs

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

17.

Nātrijs

1 izmeklējums

1,07

---

1,07

18.

Hlorīdi

1 izmeklējums

1,01

---

1,01

19.

Dzelzs

1 izmeklējums

1,01

---

1,01

20.

ABL - holesterīns (ar precipitāciju)

1 izmeklējums

1,64

---

1,64

21.

ZBL holesterīna līmenis asinīs

1 izmeklējums

2,73

---

2,73

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: 8.00-10.00

 

10.  DOKUMENTU KOPĒŠANAS DARBI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Melnbaltā kopēšana – (A4 formāts, vienpusēji)

1 lappuse

0,15

0,03

0,18

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: 8.00-18.00

 

11. TELPU NOMAS MAKSAS APRĒĶINS

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

Konferenču zāle (Būves kadastra apzīmējums 02000060608055), platība 92,4 m2

1.

Telpu nomas maksa dienā

1 diena

49,22

10,34

59,56

2.

Telpu nomas maksa stundā

1 stunda

6,16

1,29

7,45

Naktsmītnes izmantošana 3.korpusā (Būves kadastra apzīmējums 05000060608087)

1.

Maksa diennaktī

1 diennakts

10,13

2,13

12,26

Slimnīcas infrastruktūras izmantošana atbilstoši akreditētai izglītības programmai klīnisko apmācību vajadzībām

1 stunda

1.00

0.21

1.21

 

12. AUTOTRANSPORTA UN IEKĀRTU NOMA

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Autovadītāja pakalpojumi par katru stundu (alga). Degvielas un amortizācijas izdevumi tiek apmaksāti papildus atkarībā no automašīnas markas un nobrauktajiem kilometriem.

1 stunda

16,82

---

16,82

2.

Papīra un kartona griešanas mašīnas noma (BRP 4m)

1 stunda

2,11

0,44

2,55

3.

Drāšu šujmašīnas noma

1 stunda

1,62

0,34

1,96

4.

Kartona griešanas mašīnas noma

1 stunda

1,72

0,36

2,08

5.

Stūru griešanas mašīnas noma

1 stunda

1,94

0,41

2,35

 

13. SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Ilgstošā sociālā aprūpe sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

1 klienta uzturēšanās diena

18,70

---

18,70

2.

Īslaicīga sociālā aprūpe sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

1 klienta uzturēšanās diena

12.86

---

12.86

3.

Sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā ar individuālo aprūpētāju vienam klientam

1 klienta uzturēšanās diena

56,10

---

56,10

4.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Specializētās darbnīcās

       
Maksa par nodarbību vienam klientam  1 klients

 7,11

---

7,11

Maksa par nodarbību un ēdināšanu vienam klientam 1 klients

10,00

---

10,00

5. Ēdināšana pacientiem, kuri iziet rehabilitācijas kursu Specializētajās darbnīcās un Dienas centrā, saskaņā ar noslēgto līgumu starp VSIA DPNS un Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi    1 pacients

1.43

---

1.42

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 2, 3,4.korpuss
Klientu uzņemšanas laiks: darba dienās no 8.00 līdz 15.30.

 

*PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta trešo daļu.
** PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta devīto daļu.

      Maksas pakalpojums tiek sniegts gadījumos, kad valsts neapmaksā veselības aprūpes pakalpojums, vai kad veselības aprūpes pakalpojums saņemts, neievērojot valstī noteikto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību.