Ārsts-psihiatrs (sertificēts) - 8 likmes

Kultūras pasākumu organizators – 0.75 slodzes;

Logopēds – 0.5 slodzes;

Masieris – 1.00 slodze;

Klīniskais un veselības psihologs  - 1.00 slodze;

Sociālais rehabilitētājs – 1.00 slodze;

Sociālais aprūpētājs – 2.00 slodzes;

Interešu pulciņa vadītājs – 1.00 slodze