Ārsts-psihiatrs (sertificēts) - 8 likmes

FIZIOTERAPEITS (2264 04 Profesiju klasifikatora kods) – 1 likme (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā)