Multiprofesionālā komanda

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas” dienas stacionārā funkcionē multiprofesionālā komanda, kuras sastāvā ietilpst:

ārsts – psihiatrs;
fizioterapeits;
psihologs;
gārīgas veselības aprūpes māsa;
citas ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas (saskaņā ar psihiatra nosūtījumu)

Multiprofesionālās komandas darbība vērsta uz rehabilitācijas procesu pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.
Multiprofesionālās komandas galvenais uzdevums ir palīdzēt uzveikt fiziskos, garīgos un psihiskos trūkumus un to sekas, ko cilvēks pats nespēj pārvarēt, kā arī novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas draudus, atraisīt spējas un spēkus, kā arī ticību sev, kas ļautu atrast savu vietu sabiedrībā un darba tirgū.
Multiprofesionālā komanda medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz Dienas stacionārā vai diennakts stacionārā.