Pacienta iemaksas

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Pacienta iemaksas par ārstēšanos VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā” vai apmeklējot ārstu psihiatru ambulatori tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem PSIHIATRISKĀ PROFILA PACIENTIEM.

Pacienta iemaksas pārējiem:

Pakalpojuma nosaukums

Pacienta iemaksa eiro

Ārsta apmeklējums  

Ārsta speciālista apmeklējums

4,27 eiro

Ārstēšanās dienas stacionārā  

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

7,11 eiro

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)

4,27 eiro

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā  

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1,42 eiro

Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4,27 eiro

Neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

4,27 eiro

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

2,85 eiro

Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu)

10 eiro

Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu)

10 eiro

Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības

7,11 eiro

 

Laboratoriskie izmeklējumi

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista nosūtījums.