Maksas pakalpojumu cenrādis

Valsts SIA “DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA”
SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 Maksas pakalpojumu cenrādis no 1. jūlija 2019. gada: ŠEIT

Iestādes kods: 050012101

*PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta trešo daļu.
** PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta devīto daļu.

      Maksas pakalpojums tiek sniegts gadījumos, kad valsts neapmaksā veselības aprūpes pakalpojums, vai kad veselības aprūpes pakalpojums saņemts, neievērojot valstī noteikto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību.