Maksas pakalpojumu cenrādis

Valsts SIA “DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA”
SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS (EUR)
Spēkā ar 2018. gada 15. februārī

 

1. AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA*

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Psihiatra atzinums (ieroču iegādei)

1 atzinums

24.12

---

24.12

2.

Psihiatra atzinums(autovadītāju komisijas un citos gadījumos)

1 atzinums

13.94

---

13.94

3.

Ārstu konsultatīvās komisijas slēdziens

1 atzinums

45.67

---

45.67

4.

Ārstu konsultatīvās komisijas slēdziens (ar vizīti pacienta mājās pilsētas administratīvajā teritorijā, ja pacients veselības dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi)***

 

115.30

---

115.30

5.

Izziņas izsniegšana no slimnīcas datu bāzes

1 izziņa

3.97

---

3.97

6.

Ārsta psihiatra mājas vizīte pie psihiatriska profila pacientiem***

1 apmeklējums

42.09

---

42.09

7.

Ārsta psihiatra konsultācija

1 apmeklējums

24.19

---

24.19

8.

Izziņa un ārstu komisijas atzinums aizgādnības un nākotnes pilnvarojuma gadījumā, saskaņā ar Ārstniecības likuma 53,2 panta prasībām

1 atzinums

169.09

---

169.09

9.

Izziņa un ārstu komisijas atzinums aizgādnības un nākotnes pilnvarojuma gadījumā, saskaņā ar Ārstniecības likuma 53,2 panta prasībām (ar vizīti pacienta mājās pilsētas administratīvajā teritorijā, ja pacients veselības dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi)***

1 atzinums

195.12

---

195.12

10.

Ārsta palīga (feldšera) vai māsas veiktā viena pacienta pirmā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās

1 apmeklējums

13.23

---

13.23

11.

Ārsta palīga (feldšera) vai māsas veiktā viena pacienta otrā aprūpes līmeņa veselības aprūpe mājās

1 apmeklējums

21.52

---

21.52

12.

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā - pirmā diena****

viena diena

47.67

---

47.67

13.

Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā - sākot ar otro dienu****

viena diena

23.05

---

23.05

14.

Ārsta neirologa pieņemšana vai konsultācija (no 15.30 līdz 18.00)

1 apmeklējums

22.69

---

22.69

***vizītei pacienta mājās ārpus pilsētas administrativajas teritorijas tiek piemērots papildus12.sadaļas pakalpojums „Autovadītāja pakalpojumi par katru stundu.  Degvielas un amortizācijas izdevumi tiek apmaksāti papildus atkarībā no automašīnas markas un nobrauktajiem kilometriem”.

**** papildus veicamie izmeklējumi nav iekļauti cenā un tiek apmaksāti atsevišķi

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: darbadienās 8.00-18.00

 

 

2. RADIOLOĢIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā

1 apmeklējums

11.37

---

11.37

2.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās

1 apmeklējums

14.19

---

14.19

3.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 3-4 projekcijās

1 apmeklējums

18.81

---

18.81

4.

Rentgenogrāfijas izmeklējumi 5-6 projekcijās

1 apmeklējums

23,40

---

23,40

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, 1.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās 8.00-9.00, 13.00-15.00

 

3. FIZIKĀLĀS TERAPIJAS MAKSAS PAKALPOJUMI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Elektroforēze

1 apmeklējums

2.79

---

2.79

2.

Sinusoidāli modulētās strāvas

1 apmeklējums

2.54

---

2.54

3.

Darsonvalizācija

1 apmeklējums

3.48

---

3.48

4.

Ultraīsviļņu terapija, centimetru viļņu terapija vai decimetru viļņu terapija

1 apmeklējums

1.73

---

1.73

5.

Mainīga magnētiska lauka terapija vai pastāvīga magnētiska lauka terapija

1 apmeklējums

1.73

---

1.73

6.

Ultraskaņas terapija

1 apmeklējums

3.92

---

3.92

7.

Parafīna – ozokerīta aplikācija

1 apmeklējums

4.18

---

4.18

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, 2.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās 13.00-15.30

 

4. MASĀŽA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Vispārēja masāža pieaugušajiem (1 st. 30 min.)

1 apmeklējums

25.45

---

25.45

2.

Kakla un apkakles zonas masāža (C 2 – Th 7) (25 min.)

1 apmeklējums

6.79

---

6.79

3.

Roku masāža (60 min)

1 apmeklējums

16.30

---

16.30

4.

Rokas un pleca zonas masāža (35 min)

1 apmeklējums

9.51

---

9.51

5.

Muguras kakla un krūšu daļas masāža (40 min)

1 apmeklējums

10.87

---

10.87

6.

Muguras krūšu un jostas – krustu daļas masāža (40 min)

1 apmeklējums

10.87

---

10.87

7.

Muguras krūšu daļas masāža (30 min)

1 apmeklējums

8.15

---

8.15

8.

Muguras masāža (C 2 – S 5) (45 min)

1 apmeklējums

12.22

---

12.22

9.

Muguras jostas – krustu daļas masāža (30 min)

1 apmeklējums

8.15

---

8.15

10.

Kāju masāža (60 min)

1 apmeklējums

16.30

---

16.30

11.

Kājas un gūžas zonas masāža (35 min)

1 apmeklējums

9.51

---

9.51

12.

Krūšu kurvja masāža (35 min)

1 apmeklējums

9.51

---

9.51

13.

Rokas masāža līdz pleca locītavai (25 min)

1 apmeklējums

6.79

---

6.79

14.

Kājas masāža līdz gūžas locītavai (25 min)

1 apmeklējums

6.79

---

6.79

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: darbadienās 15.00-19.00

 

5. REHABILITĀCIJA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Pacienta funkcionāla izmeklēšana (fizoterapeits vai ergoterapeits)

1 apmeklējums

6.31

---

6.31

2.

Individuāls fizioterapeita vai ergoterapeita darbs

1 apmeklējums

9.82

---

9.82

3.

Fizioterapeita vai ergoterapeita darbs grupā (2-5 cilvēki)

1 apmeklējums

1.12

---

1.12

4.

Pacienta piederīgo apmacība (fizoterapeits vai ergoterapeits)

1 apmeklējums

8.45

---

8.45

5.

Kanisterapija cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, vardarbībā cietušiem cilvēkiem

1 stunda

70.00

14.70

84.70

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: darbadienās 15.00-16.30

 

6. FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS KABINETS*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem (pieraksts un apraksts)

1 apmeklējums

4.47

---

4.47

2.

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem, vecākiem par 7 gadiem, un pieaugušiem

1 apmeklējums

16.39

---

16.39

3.

Elektroencefalogrāfija ar standarta funkcionālajiem testiem bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam

1 apmeklējums

26.09

---

26.09

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62, 1.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās elektrokardiogrammas 13.00-15.00, elektroencefalogrāfija 15.00-17.00

 

7. PSIHOLOGA KABINETA MAKSAS PAKALPOJUMI*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

 

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Psihologa konsultācija

1 apmeklējums

23.72

---

23.72

2.

Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude

1 apmeklējums

42.61

---

42.61

3.

Intelektuālo spēju izpēte

1 apmeklējums

25.56

---

25.56

4.

Kognitīvās funkcijas izpēte

1 apmeklējums

25.56

---

25.56

5.

Personības un emocionālā stāvokļa novērtēšana

1 apmeklējums

25.56

---

25.56

6.

Eksperimentāli psiholoģiskā pārbaude klienta mājās

1 apmeklējums

45.82

---

45.82

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA, 2.korpuss
Pieņemšanas laiks: darbadienās 13.30-15.30

 

8. STACIONĀRĀ PALĪDZĪBA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Stacionāra ārstēšana par vienu gultas dienu

1 gultas diena

57.52

---

57.52

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 1., 2.korpuss
Pieņemšanas laiks: diennakts

 

9. LABORATORIJA*

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

1 izmeklējums

0.65

---

0.65

2.

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

1 izmeklējums

0.92

---

0.92

3.

Asins noņemšana ar slēgtu sistēmu 2 stobriņos

1 izmeklējums

1.08

---

1.08

4.

Seruma (plazmas) iegūšana

1 izmeklējums

0.31

---

0.31

5.

Pilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti, hematokrīts, leikocītu formula).

1 izmeklējums

3.33

---

3.33

6.

Nepilna asins aina (hemoglobīns, eritrocīti, leikocīti, trombocīti, hematokrīts).

1 izmeklējums

1.35

---

1.35

7.

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

1 izmeklējums

0.53

---

0.53

8.

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

1 izmeklējums

0.97

---

0.97

9.

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

1 izmeklējums

1.16

---

1.16

10.

Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri)

1 izmeklējums

0.97

---

0.97

11.

Koprogramma

1 izmeklējums

2.30

---

2.30

12.

Apslēptās asinis ar teststrēmeli 

1 izmeklējums

1.21

---

1.21

13.

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

1 izmeklējums

1.56

---

1.56

 

Asins bioķīmiskā izmeklēšana:

 

 

 

 

1.

Ūrīnviela

1 izmeklējums

1.32

---

1.32

2.

Kreatinīns

1 izmeklējums

1.05

---

1.05

3.

ALAT - Alanīnaminotransferāze

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

4.

ASAT - Aspartātaminotransferāze

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

5.

Gamma glutamīntransferāze

1 izmeklējums

1.32

---

1.32

6.

Alfa amilāze

1 izmeklējums

1.94

---

1.94

7.

Urīnskābe

1 izmeklējums

1.24

---

1.24

8.

CRO kvantitatīvi

1 izmeklējums

2.02

---

2.02

9.

Triglicerīdi

1 izmeklējums

1.54

---

1.54

10.

Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

1 izmeklējums

1.45

---

1.45

11.

Kopējais holesterīna līmenis asinīs

1 izmeklējums

0.94

---

0.94

12.

Bilirubīns, frakcijas

1 izmeklējums

1.03

---

1.03

13.

Glikozes asinis

1 izmeklējums

0.95

---

0.95

14.

Kopējais olbaltums

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

15.

Kālijs

1 izmeklējums

1.10

---

1.10

16.

Kalcijs

1 izmeklējums

1.00

---

1.00

17.

Nātrijs

1 izmeklējums

1.10

---

1.10

18.

Hlorīdi

1 izmeklējums

1.03

---

1.03

19.

Dzelzs

1 izmeklējums

1.01

---

1.01

20.

ABL - holesterīns (ar precipitāciju)

1 izmeklējums

1.66

---

1.66

21.

ZBL holesterīna līmenis asinīs

1 izmeklējums

2.76

---

2.76

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: 8.00-10.00

 

10.  DOKUMENTU KOPĒŠANAS DARBI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Melnbaltā kopēšana – (A4 formāts, vienpusēji)

1 lappuse

0,21

0,04

0,25

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 AMBULATORĀS PSIHISKĀS VESELĪBAS APRŪPES NODAĻA
Pieņemšanas laiks: 8.00-18.00

 

11. TELPU NOMAS MAKSAS APRĒĶINS

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Konferenču zāle (Būves kadastra apzīmējums 02000060608055), platība 92,4 m2

       
 

Telpu nomas maksa dienā

1 diena

54.23

11.39

65.62

 

Telpu nomas maksa stundā

1 stunda

6.78

1.42

8.20

2.

Naktsmītnes izmantošana 3.korpusā (Būves kadastra apzīmējums 05000060608087)

       

 

Maksa diennaktī

1 diennakts

12.48

2.62

15.10

3.

Slimnīcas infrastruktūras izmantošana atbilstoši akreditētai izglītības programmai klīnisko apmācību vajadzībām

1 stunda

1.00

0.21

1.21

4.

Baseina un saunas apmeklējums:

 Viena stunda  2.24 0.47 2.71 
    Divas stundas 3.14 0.66 3.80
    Trīs stundas 4.04 0.85 4.89
 

Baseina un saunas viens apmeklējums- viena stunda (divas vai trīs) – 60 (120 vai 180) minūtes, dušas un ģērbtuves izmantošana pirms un pēc apmeklējuma -15 minūtes

5.

Kanisterapija cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, vardarbībā cietušiem cilvēkiem

1 stunda 70.00 14.70 84.70

 

12. AUTOTRANSPORTA UN IEKĀRTU NOMA

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Papīra un kartona griešanas mašīnas noma (BRP 4m)

1 stunda

2.51

0.53

3.04

2.

Drāšu šujmašīnas noma

1 stunda

1.98

0.42

2.40

3.

Kartona griešanas mašīnas noma

1 stunda

2.08

0.44

2.52

4.

Stūru griešanas mašīnas noma

1 stunda

2.29

0.48

2.77

 

13. SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Nr. p.k

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mervienība

Cena
bez
PVN
(EUR)

PVN 21%

Cena ar PVN
(EUR)

1.

Ilgstošā sociālā aprūpe sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

1 klienta uzturēšanās diena

18.70

---

18.70

2.

Īslaicīga sociālā aprūpe sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

1 klienta uzturēšanās diena

15.00

---

15.00

3.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Specializētās darbnīcās

       
Maksa par nodarbību vienam klientam  1 klients

 7.91

---

7.91

Maksa par nodarbību un ēdināšanu vienam klientam 1 klients

11.00

---

11.00

4. Ēdināšana pacientiem, kuri iziet rehabilitācijas kursu Specializētajās darbnīcās un Dienas centrā, saskaņā ar noslēgto līgumu starp VSIA DPNS un Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldi    1 pacients

1.42

---

1.42

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lielā Dārza iela 60/62 2, 3,4.korpuss
Klientu uzņemšanas laiks: darba dienās no 8.00 līdz 15.30.

 Maksas pakalpojumu cenrādis no 1. marta 2019. gada: ŠEIT

*PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta trešo daļu.
** PVN nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta devīto daļu.

      Maksas pakalpojums tiek sniegts gadījumos, kad valsts neapmaksā veselības aprūpes pakalpojums, vai kad veselības aprūpes pakalpojums saņemts, neievērojot valstī noteikto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību.