Iepirkumi

Šeit Jūs varat atrast pēdējos iepirkumus un konkursus

 

UZMANĪBU!!! Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts  reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Visa informācija par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 2019.gada 1.janvāri, tiks publicētas tikai tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” mājas lapā informācija netiks dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/node/882. 

 

Izsludināšanas datums

Nosaukums

19.06.2021

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra iegādi un uzturēšanu 2021.-2022. gadā”
Identifikācijas Nr. 24/2021
Noteikumi: ŠEIT

23.03.2021

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 30.03.2021. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI  uz 30.03.2021.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: Apotheka SIA, reģ. Nr.40003723815

Izsolē piedāvātā nomas maksa: EUR 420,81 (bez PVN) mēnesī

Pretendenta piedāvātā nomas maksa:  EUR 471,51 (bez PVN) mēnesī

Nomas tiesību pretendents Apotheka SIA, reģ. Nr. 40003723815, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atteicās noslēgt nomas līgumu.

Informācija pieejamā arī šeit: https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/?id=36165

22.01.2021

“Televīzijas pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” , Nr.5/2021

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.01.2021. plkst.10.00.

Noteikumi: ŠEIT

13.01.2021

“Televīzijas pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” , Nr.3/2021

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.01.2021. plkst.12.00.

Noteikumi: ŠEIT

24.11.2020  

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Kafijas automāta un elektriskās tējkannas piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 51/2020
Noteikumi: ŠEIT

24.11.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Virtuves piederumu un trauku piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 50/2020
Noteikumi: ŠEIT

23.10.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Koka terapijas aprīkojuma (galdnieka rīku) piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 48/2020
Noteikumi: ŠEIT

01.10.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Koka terapijas aprīkojuma piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 46/2020
Noteikumi: ŠEIT

16.09.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju "Medikamentu uzskaites programmas PalmaMedical datu analīze"
Identifikācijas Nr. 43/2020
Noteikumi: ŠEIT

13.08.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Smilšu terapijas aprīkojuma piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 38/2020
Noteikumi: ŠEIT

26.06.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Skaņu kušetes individuālām relaksācijas nodarbībām piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 36/2020
Noteikumi: ŠEIT

19.06.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Mūzikas instrumentu kustību un mūzikas terapijas nodarbībām piegāde projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 35/2020
Noteikumi: ŠEIT

12.06.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra iegādi un uzturēšanu 2020.-2021. gadā”
Identifikācijas Nr. 33/2020
Noteikumi: ŠEIT

26.05.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Biroja tehnikas un televizora piegāde un uzstādīšana Ģimeņu sociālās iekļaušanas centram projekta Nr. LLI-368 ietvaros”
Identifikācijas Nr. 31/2020
Noteikumi: ŠEIT

21.04.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Medikamentu uzskaites programmas PalmaMedical noma”

Identifikācijas Nr. 22/2020

Noteikumu: ŠEIT

25.03.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Žalūziju piegāde Ģimeņu sociālās iekļaušanas centram projekta Nr. LLI-368 ietvaros”

Identifikācijas Nr. 19/2020

Noteikumu: ŠEIT

25.03.2020

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 01.04.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI
Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 03.04.2020.
Nomnieks: SIA "LATVIJAS APTIEKA", reģ. Nr.40003094510
Līguma noslēgšanas datums: 03.04.2020.
Līguma darbības termiņš līdz: Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un reģistrācijas Veselības ministrijā. Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no spēkā stāšanās dienas un līdz brīdim, kad Puses pēc Līguma termiņa notecējuma pilnībā ir izpildījušas līgumsaistības.
Izsolē piedāvātā nomas maksa: 365,04 EUR (bez PVN) mēnesī
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 365,04 EUR (bez PVN) mēnesī

17.03.2020

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.03.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

Izsole nenotika, jo netika saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē.

28.02.2020

Aptiekas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 06.03.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

Telpu nomas izsole pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas Mutiskas izsoles nolikumā.

20.02.2020

Laboratorijas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 27.02.2020. plkst. 11:00.

Sludinājums: ŠEIT
Izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

IZSOLES REZULTĀTI  uz 20.03.2020.

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 20.03.2020.

Nomnieks: SIA "E.GULBJA LABORATORIJA", reģ. Nr.42803008077

Līguma noslēgšanas datums: 19.03.2020

Līguma darbības termiņš līdz:  Līgums stājas spēkā pēc tā reģistrācijas Veselības ministrijā un ir spēkā 1 (vienu) gadu no spēkā stāšanās dienas ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 (divpadsmit) gadus, un līdz brīdim, kad Puses pēc Līguma termiņa notecējuma pilnībā ir izpildījušas līgumsaistības.

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 139,72 EUR (bez PVN) mēnesī

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1146,42 EUR (bez PVN) mēnesī

Līgums pagarināts līdz 31.03.2032. Informācija pieejama arī šeit: https://www.vni.lv/lat/kapitalsabiedribu_publiceta_informacija/?id=7220

IZSOLES REZULTĀTI  uz 11.03.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs: NMS Laboratorija SIA, reģ. Nr.40003269835

Izsolē piedāvātā nomas maksa: 139,72 EUR (bez PVN) mēnesī

Pretendenta piedāvātā nomas maksa: 1152,33 EUR (bez PVN) mēnesī

Nomas tiesību pretendents NMS Laboratorija SIA, reģ. Nr.40003269835, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atteicās noslēgt nomas līgumu.

Kontaktpersona: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
izpilddirektore Anita Mikučanova
Tālr.65402285

17.02.2020

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Sadzīves tehnikas iegāde Ģimeņu sociālās iekļaušanas centram projekta Nr. LLI-368 ietvaros”

Identifikācijas Nr. 15/2020

Noteikumi: ŠEIT

28.01.2020

Cenu aptauja “Konsultāciju pakalpojumi par vienotas, integrētas VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” un VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas izveidi”. Iesniegšanas termiņš 06.02.2020. līdz plkst.11.00.

Noteikumi: ŠEIT

20.01.2020

Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" izsludina cenu aptauju Nr.6/2020 "ADOS-2 piegāde"

Noteikumi: ŠEIT

16.01.2020

“Televīzijas pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” , Nr.4/2020

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.01.2020. plkst.12.00.

Noteikumi: ŠEIT

11.12.2019

Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" izsludina cenu aptauju Nr.33/2019 "ADOS-2 piegāde"

Noteikumi: ŠEIT

25.09.2019

Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" izsludina cenu aptauju Nr.27/2019 "Rezerves energoapgādes dīzeļģeneratoru apkope un remonts"

Noteikumi: ŠEIT

25.04.2019

 

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Medikamentu uzskaites programmas PalmaMedical noma”

Identifikācijas Nr. 14/2019

Noteikumi: ŠEIT

11.02.2019

Kafejnīcas telpu izsole

Pieteikumi jāiesniedz līdz 26.02.2019. plkst. 9:00.


Sludinājums: ŠEIT
Trešās izsoles nolikums ar pielikumiem: ŠEIT
Izsolāmo telpu plāns: ŠEIT
Izsolāmo telpu foto: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Trešā telpu nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

07.01.2019

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" izsludina cenu aptauju "Auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde"

Identifikācijas numurs: 1/2019

Noteikumi: ŠEIT

20.12.2018

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iegāde”

Identifikācijas numurs: 42/2018

Noteikumi: ŠEIT

05.12.2018

IZSOLE

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Foto: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Otrā telpu nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

15.11.2018

Iepirkuma procedūra

"Laboratorijas preču piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/15

Nolikums: ŠEIT

08.11.2018

Iepirkuma procedūra

"Elektroenerģijas iegāde"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/14

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT un ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

01.11.2018

Iepirkuma procedūra

"Degvielas piegāde Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/12

Nolikums: ŠEIT

31.10.2018

Iepirkuma procedūra

"Telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošināšana Valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/13

Nolikums: ŠEIT

29.10.2018

Iepirkuma procedūra

"Administratīvās ēkas pārbūve"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/11 ERAF

Nolikums: ŠEIT

Kalendārais grafiks:  ŠEIT

Būvdarbu apjomi:  ŠEIT

Būvprojekts: ŠEIT

12.10.2018

Iepirkuma procedūra

"Elektroenerģijas iegāde"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/10

Nolikums: ŠEIT

Nolikums ar grozījumiem: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

12.10.2018

IZSOLE

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Foto: ŠEIT

Izsoles rezultāti:
Pirmā telpu nomas tiesību izsole ir noslēgusies bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.

10.09.2018

Iepirkuma procedūra

"Piena piegāde VSIA "Daugavpils psihoneirolo'ģiskā slimnīca" vajadzībām"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/9

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

30.07.2018

Iepirkuma procedūra

"Dabasgāzes iegāde"

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/7

Nolikums: ŠEIT

Nolikumā ir veikti grozījumi. 

Konsolidēts nolikums ar grozījumiem no 10.08.2018:  ŠEIT

Konsolidēts nolikums ar grozījumiem no 14.08.2018:  ŠEIT

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 27.08.2018. plkst. 11.00.

Jautājumi un atbildes: ŠEIT, ŠEITŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

24.07.2018

Iepirkuma procedūra

“VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1., 2.korpusa ēku un sakņu glabātavas pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/8

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

06.07.2018

Iepirkuma procedūra

Pārtikas produktu piegāde VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/6

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ziņojums: ŠEIT

14.05.2018

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Sakņu glabātavas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr.24/2018

Noteikumi: ŠEIT

Sakņu glabātavas tehniskais apsekošanas atzinums: ŠEIT

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 25.maijam, plkst.11.00.

02.05.2018

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Medikamentu uzskaites programmas Inroto Hospital noma”

Identifikācijas Nr.23/2018

Noteikumi: ŠEIT

02.05.2018

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu veikšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/5

Nolikums: ŠEIT

21.04.2018

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde un projektēšanas uzdevumu sagatavošana objektiem Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī”

Identifikācijas Nr. 22/2018

Nolikums: ŠEIT

Nolikuma grozījumi: ŠEIT

Mācību centra uzmērīšanas lieta: ŠEIT

Administratīvi-saimnieciskās ēkas uzmērīšanas lieta: ŠEIT

Piedāvājumi jāiesniedz: līdz 2018.gada 3.maijam, plkst. 10.00 VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vecākajai lietvedei Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (1.korpusa 1.stāvā, Administrācijā), atsūtot pa faksu 65402221 vai uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

05.03.2018

Iepirkuma procedūra

Medicīnas preču un ierīču piegāde VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/4

Nolikums: ŠEIT

Tehniskās specifikācijas "A" daļa "Medicīnas preces": ŠEIT

Tehniskās specifikācijas "B" daļa "Medicīnas ierīces": ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem: ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem 2: ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem 3: ŠEIT

Nolikuma grozījumi: ŠEIT

Konsolidēts nolikums: ŠEIT

Nolikuma grozījumi Nr. 2: ŠEIT

Konsolidēts nolikums Nr. 2: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Finanšu piedāvājums: ŠEIT

Rezultāti: ŠEIT

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā ir pagarināts līdz 29.03.2018.plkst.11.00

19.02.2018

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Veļas mazgāšanas līdzekļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/3

Nolikums: ŠEIT

Piedāvājuma forma: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

07.02.2018

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas un ķermeņa kopšanas līdzekļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/2

Nolikums: ŠEIT

25.01.2018

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Tīrīšanas, mazgāšanas, dezinfekcijas un ķermeņa kopšanas līdzekļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2018/1

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkums ir pārtraukts

19.01.2018

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Audits par fizisko personu datu aizsardzības regulas ieviešanas gatavību, t.sk. informācijas sistēmu drošības pārvaldības audits”.

Identifikācijas Nr. 5/2018

Noteikumi: ŠEIT

05.01.2018

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde”.

Identifikācijas Nr. 1/2018

Noteikumi: ŠEIT

08.12.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Izejvielu piegāde zāļu izgatavošanai VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” aptiekā”

Identifikācijas Nr. 42/2017

Noteikumi: ŠEIT

05.12.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Veļas mazgātavas iekārtu un ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde”

Identifikācijas Nr. 40/2017

Noteikumi: ŠEIT

04.12.2017

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Laboratorijas preču piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/10

Nolikums: ŠEIT

13.11.2017

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

"Sakņu glabātavas remontdarbi"

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/9

Nolikums: ŠEIT

Pielikums: ŠEIT

07.11.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iegāde”

Identifikācijas Nr. 38/2017

Noteikumi: ŠEIT

12.10.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Rezerves energoapgādes dīzeļģeneratoru apkope un remonts”

Identifikācijas Nr. 34/2017

Noteikumi: ŠEIT

09.10.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 33/2017

Noteikumi: ŠEIT

06.10.2017

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Koka konstrukciju pārklāšana ar ugunsaizsardzības pārklājumu VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/8

Nolikums: ŠEIT

19.09.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca veic telpu ēkā Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (kad. apz. 0500 006 0608 016) ar kopējo platību 81,36 m2 nomas tiesību izsoli

Sludinājums: ŠEIT

Mutiskas izsoles nolikums un telpu nomas līguma projekts: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Rezultāti:
Pasūtītājs informē, ka par nomas objekta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 006 0608 016, ar kopējo platību 81,36 m2, mutiskas izsoles uzvarētāju pasludināta SIA “Gurman plus D”, reģ. Nr.41503042346, piešķirot nomas līguma slēgšanas tiesības ar nomas maksu EUR 1,69 bez PVN mēnesī par 1 m2.

15.09.2017 

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 32/2017

Noteikumi: ŠEIT

Pielikumi: ŠEIT

13.09.2017

Iepirkuma procedūra

“Būvdarbu veikšana objektam “Dienas aizņemtības centra ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana””

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/7

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

12.09.2017

Iepirkuma procedūra

“Būvdarbu veikšana objektam “Dienas aizņemtības centra ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana””

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/6

Nolikums: ŠEIT

Pielikumi: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

08.09.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Gāzes degļa piegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. 31/2017

Noteikumi: ŠEIT

21.08.2017

Iepirkuma procedūra

“Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/5

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT Pielikumi: 1234, 56

02.08.2017

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss "Dabasgāzes iegāde".

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/4

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

31.07.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām” (1. un 2. korpusa pārbūve Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417)

Identifikācijas Nr. 29/2017

Noteikumi: ŠEIT

07.06.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” būvju tehnisko apsekošanu”

Identifikācijas Nr. 22/2017

Noteikumi: ŠEIT

07.06.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 21/2017

Noteikumi: ŠEIT

Pielikumi: Pielikums 1, Pielikums 2

27.04.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

Identifikācijas Nr. 18/2017

Noteikumi: ŠEIT

13.04.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Programmatūras “Medikamentu uzskaite” piegāde un uzstādīšana””

Identifikācijas Nr. 17/2017

Noteikumi: ŠEIT

22.03.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas Nr. 16/2017

Noteikumi: ŠEIT

09.03.2017

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca veic telpu ēkā Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī (kad. apz. 0500 006 0608 011) ar kopējo platību 46,4 m2 nomas tiesību izsoli

Sludinājums: ŠEIT

Izsoles nolikums, telpu nomas līguma projekts: ŠEIT

Telpu plāns: ŠEIT

Rezultāti:
Pasūtītājs informē, ka par nomas objekta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 006 0608 011, ar kopējo platību 46,4 m2, mutiskas izsoles uzvarētāju tiek pasludināts SIA “Latvijas aptieka”, piešķirot nomas līguma slēgšanas tiesības ar nomas maksu 6,17 EUR bez PVN mēnesī par 1 m2.

01.03.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Apkures katlu mājas iekārtu, ierīču tehniskā apkope un nepieciešamā remonta veikšana iekārtu tehniskās apkopes ietvaros, iekārtu rezerves daļu iegāde avārijas remontam”.

Noteikumi: ŠEIT

27.02.2017

Iepirkuma procedūra

“Medikamentu piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/3

Nolikums: ŠEIT

Tehniskā specifikācija: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Pielikums: ŠEIT

22.02.2017

Iepirkuma procedūra

“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/2

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT Pielikums: ŠEIT

20.02.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iegāde”.

Identifikācijas Nr. 13/2017

Noteikumi: ŠEIT

02.02.2017 

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Energoaudita veikšana uzņēmumam VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ”

Identifikācijas Nr. 9/2017

Noteikumi: ŠEIT

30.01.2017

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss "Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde".

Identifikācijas numurs: DPNS 2017/1

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEITŠEITŠEIT

Vienošanās: ŠEIT, ŠEITŠEITŠEITŠEIT

27.01.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšanas un novērtēšanas darbu veikšanu”.

Identifikācijas Nr. 7/2017

Noteikumi: ŠEIT

16.01.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegādi.

Identifikācijas Nr. 5/2017

Noteikumi: ŠEIT

09.01.2017

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” būves tehnisko apsekošanu”

Identifikācijas Nr. 4/2017

Noteikumi: ŠEIT

06.01.2017

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par rentgena iekārtas funkciju atbilstības testēšanu, novērtēšanu, elektrodrošības pārbaudi un darba zonas radiācijas monitoringa, individuālo aizsardzības līdzekļu pret jonizējošo starojumu pārbaudes darbu veikšanu”.

Identifikācijas Nr. 2/2017

Noteikumi: ŠEIT

03.01.2017

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz EKG papīra piegādi.

Identifikācijas Nr. 1/2017

Noteikumi: ŠEIT

27.12.2016

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” būvju tehnisko apsekošanu”

Identifikācijas Nr. 31/2016

Noteikumi: ŠEIT

16.12.2016

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju „Mobilās apsardzes ekipāžas pakalpojumu sniegšana” „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. 28/2016

Noteikumi: ŠEIT

05.12.2016

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Veļas mazgātavas iekārtu un ierīču tehniskā apkope”

Identifikācijas Nr. 29/2016

Noteikumi: ŠEIT

 01.12.2016 Iepirkuma procedūra

Kvalifikācijas celšanas kursi Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” grāmatvedības nodaļas un ekonomikas daļas darbiniekiem

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/34

Nolikums: ŠEIT

 01.12.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju “Par ierīču (rezerves daļu) piegādi siltumapgādes sistēmas darbības nodrošināšanai”.

Identifikācijas Nr. 27/2016

Noteikumi: ŠEIT

29.11.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz būvuzraudzības pakalpojumiem.

Identifikācijas Nr. 26/2016

Noteikumi: ŠEIT

28.11.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz substanču piegādi zāļu izgatavošanai aptiekā.

Identifikācijas Nr. 25/2016

Noteikumi: ŠEIT

17.11.2016

Iepirkuma procedūra

“Telekomunikāciju un interneta pakalpojumu nodrošināšana Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/33

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEIT

16.11.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz žurnālu un veidlapu izgatavošanu, izdruku un piegādi.

Identifikācijas Nr. 23/2016

Noteikumi: ŠEIT

08.11.2016

Atklāts konkurss “Degvielas piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” autotransporta vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/32

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

19.10.2016

Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/31

Nolikums: ŠEIT
Tehniskais projekts: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

19.10.2016

Iepirkuma procedūra

“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/30

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

17.10.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” nekustamā īpašuma apdrošināšanu.

Identifikācijas Nr. 22/2016

Noteikumi: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

14.10.2016

Iepirkuma procedūra

“Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/29

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Pielikums ziņojumam: ŠEIT

Piegādes līgumi tiks slēgti uz 8 mēnešiem.

07.10.2016

Iepirkuma procedūra

Laboratorijas preču piegāde”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/28

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

04.10.2016

Atklāts konkurss “Pārtikas produktu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/27

Nolikums: ŠEIT

Atvēršanas protokols: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Piegādes līgumi tiks slēgti uz 4 mēnešiem.

28.09.2016

Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā
“Dārzeņu un augļu piegāde VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām“

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/26

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEITŠEITŠEIT

Vienošanās: ŠEITŠEITŠEITŠEIT

20.09.2016

Iepirkuma procedūra
“Saimniecības preču, elektropreču, santehnikas preču, datortehnikas, videonovērošanas kameru un citu Pasūtītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču piegāde”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/25

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEIT

16.09.2016

Vieglo automobiļu Škoda Fabia un Škoda Superb pārdošana izsolē. 

2016.gada 6.oktobrī, plkst.10.00, notiks Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” neizmantojam, lietotu vieglo automobiļu pārdošana izsolē.

Sākot ar 2016.gada 19.septembri un līdz 2016.gada 5.oktobrim tiek organizēta Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsolē pārdodamo lietotu vieglo automobiļu apskate. Apskate tiek veikta darbdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29142730 (zvanīt darbdienās no 9.00 līdz 16.00). Vieglo automobiļu apskates vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils.

Tiek pārdotas divas vienības. Piedalīties izsolē var juridiskas un fiziskas personas. Dalības maksa ir 10.00 EURO (desmit euro 00centi) t.sk. PVN, veicot pārskaitījumu uz Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” zemāk noradītajiem rekvizītiem un ka maksājuma mērķis noradot ,,Dalības maksa par vieglo automobiļu Škoda Fabia vai Škoda Superb pārdošanas izsolē”. Ja Pretendents vēlās piedalīties abu automobiļu izsolē, tad par katru izsoles automobili tiek maksāts 10.00 Euro. Maksājumā obligāti norāda par kāda automobiļa izsoles dalību tiek maksāta dalības maksa (piem. Dalības maksa par piedalīšanos Škoda Fabia izsolē - 10.00Euro, vai arī Dalības maksa par piedalīšanos Škoda Fabia  un Škoda Superb izsolē - 20.00Euro). 

Rekvizīti:
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417
LV vienotais reģistra Nr. 50003407881
Valsts kase TRELLV22
N/k LV81TREL9290 5250 0000 0 

Izsoles kartība un automobiļu apraksts: ŠEIT 

Automobiļu foto attēli: Škoda Superb, Škoda Fabia 

Izsoles rezultāti:
Šī gada 6.oktobrī, Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” telpās notika Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” lietotu automobiļu izsole.
Izsolē piedalījās četri pretendenti. No šiem pretendentiem trīs pretendenti bija reģistrējušies uz Škoda Fabia automobili, bet viens pretendents uz Škoda Superb automobili. Kopā tika izsolīti divi automobiļi, kuru kopējā sākuma cena bija 3575.00Euro, ar PVN 21%, bet automobiļi tika pārdoti par 3875.00, t.sk. PVN 21%.

Papildus informācija:
J.Petkuns
k.t. mob.29142730

12.09.2016

Atklāts konkurss “Būvdarbu veikšana Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/23

Nolikums: ŠEIT

Tehniskais projekts: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT un ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Iepirkumu procedūra ir pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā.

08.09.2016

Iepirkuma procedūra

Laboratorijas preču piegāde”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/24

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta. Jaunu iepirkuma procedūras nolikumu sk. tuvāko dienu laikā.

20.07.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

“Elektroencefalogrāfijas metodes apmācības kursa iepirkums”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/22 

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

18.07.2016

Virtuves un aukstuma iekārtu, ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/21 

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

18.07.2016

Atklāts konkurss „Pārtikas produktu piegāde„.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/20 

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta. Jaunu iepirkuma procedūras nolikumu sk. tuvāko dienu laikā.

07.07.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

Veļas mazgātavas iekārtu, ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca„ vajadzībām.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/19 

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

28.06.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

“Saimniecības preču, elektropreču, santehnikas preču, datortehnikas, videonovērošanas kameru un citu Pasūtītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/18 

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEITŠEIT

Līgumi: ŠEIT, ŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEITŠEIT

14.06.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantam

„Esošā būvprojekta „Administratīvās ēkas pārbūves būvprojekts” sadale būvdarbu veikšanas etapos” 

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/17 

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

03.06.2016

Medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu veikšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/16.

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

30.05.2016

„Veļas mazgātavas iekārtu, ierīču tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/15

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

26.05.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz būvuzraudzības pakalpojumiem Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” objektos.

Identifikācijas Nr. 17/2016

Noteikumi: ŠEIT

23.05.2016

Liftu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/14

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

17.05.2016

„Medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu veikšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”.

Identifikācijas numurs: DPNS 2016/13.

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

11.05.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši ar PIL 82. pantam
“Mēbeļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/12

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

10.05.2016

„Būvdarbu veikšana Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”.
Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā.

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/11

Nolikums: ŠEIT

Tehniskie projekti: Dienas aizņemtības centra ēka, Materiālu uzglabāšanas nojume

Līgums: ŠEIT

06.05.2016

Iepirkuma procedūra atbilstoši ar PIL 82. pantam
“Mēbeļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/10

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta

12.04.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
Aprīkojuma piegāde bērnu rehabilitācijas vajadzībām

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/9

Nolikums: ŠEIT

Līgums: ŠEIT

12.04.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
Aprīkojuma piegāde bērnu rehabilitācijas vajadzībām

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/8

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

11.04.2016

Mikroautobusa VW Transporter pārdošana izsolē.
(vieglais pasažieru)

 

2016.gada 28.aprīlī, plkst.10.00, notiks Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” neizmantojamā, lietota mikroautobusa pārdošana izsolē.

Sākot ar 2016.gada 11.aprīli un līdz 2016.gada 27.aprīlim tiek organizēta Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsolē pārdodamā mikroautobusa apskate. Apskate tiek veikta darbdienās no plskt.10.00 līdz 15.00, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29142730 (zvanīt darbdienās no 9.00 līdz 16.00). Mikroautobusa apskates vieta: Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils.

Tiek pārdota viena vienība. Piedalīties izsolē var juridiskas un fiziskas personas. Dalības maksa ir 10 EURO (desmit euro 00centi), veicot pārskaitījumu uz Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” zemāk noradītajiem rekvizītiem un ka maksājuma mērķis noradot ,,Dalības maksa mikroautobusa VW Transporter pārdošanas izsolē”.

Rekvizīti:
Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417
LV vienotais reģistra Nr. 50003407881
Valsts kase TRELLV22
N/k LV81TREL9290 5250 0000 0

Izsoles kartība un automobiļa apraksts: ŠEIT 

Automobiļa foto attēli: ŠEIT

Izsoles rezultāts:
    Izsoles rezultātā, automobilis VW Transporter, ir pārdots par 1850.00 Euro, ieskaitot PVN 21%

Papildus informācija:
STD vadītājs R.Stašuns
k.t. mob.26477969

11.03.2016

Iepirkuma procedūra
“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/6

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

11.03.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Darba apģērba piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS/2016/7

Nolikums: ŠEIT

Jautājumi un atbildes: ŠEIT

Līgumi: ŠEIT un ŠEIT

03.03.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Sīpolu piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/5

Līgums: ŠEIT

Vienošanās: ŠEIT

03.03.2016

Iepirkuma procedūra
“Medicīnas preču un ierīču piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/4

Nolikums: ŠEIT

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta sakarā ar būtiskiem grozījumiem iepirkuma dokumentācijā.

Ziņojums: ŠEIT

29.02.2016

Iepirkuma procedūra 
“Apģērba, apavu un mīkstā inventāra piegāde pansionāta klientiem un slimnīcas pacientiem”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/3

Nolikums: ŠEIT

Ziņojums: ŠEIT

17.02.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Sīpolu piegāde”

Identifikācijas Nr. DPNS 2016/2

Nolikums: ŠEIT

15.02.2016

Iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 82. pantu
“Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. DPNS/2016/1

Nolikums: ŠEIT

Līgumi: ŠEIT un ŠEIT

14.01.2016

Valsts SIA ,,Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” izsludina cenu aptauju uz auto-traktortehnikas OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegādi.

Identifikācijas Nr. 3/2016

Noteikumi: ŠEIT

 

 


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Vairāk Ok Decline