2016. Gada 12 mēnešu budžeta izpilde

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

  

2016.GADA 12 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE 

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca ir valsts sabiedrība ar ierobežoto atbildību ar pamatkapitālu EUR 504 906. Sabiedrības 100 % kapitāla daļas pieder Veselības ministrijai. Sabiedrības juridiskais statuss - Valsts kapitālsabiedrība.

Darbības veidi

Saskaņā ar sabiedrības statūtiem, sabiedrības darbības veidi ir:

 • Slimnīcu darbība (86.1, 2.0 red);
 • Ārstu un zobārstu prakse (86.2, 2.0 red);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (56, 2.0 red);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1, 2.0 red);
 • Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2, 2.0 red);
 • Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9, 2.0 red);
 • Izglītība (85, 2.0 red);
 • Veselības aizsardzība (86, 2.0 red);
 • Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9, 2.0 red);
 • Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87, 2.0 red);
 • Aprūpes centru pakalpojumi (87.1, 2.0 red);
 • Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2, 2.0 red);
 • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96, 2.0 red).
 • Citi komercdarbības veidi, kas saistiti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

Slimnīcas misija – uzlabot Latgales reģiona iedzīvotāju garīgās veselības stāvokli, nepārtraukti pilnveidojot piedāvāto pakalpojumu klāstu, un, ievērojot vienlīdzības un līdztiesības principus, nodrošināt augstu profesionālo veselības aprūpes kultūru. Sniegt tādus ārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumus garīgi slimiem pacientiem, kas apmierinātu pacientu un vinu radinieku vajadzības, nodrošinot iespēju saņemt valsts garantētos garīgās veselības aprūpes pakalpojumus, kuru kvalitāte atbilst valsts sociāli ekonomiskās attīstības līmenim. Vienlaicīgi realizēt pasākumu kompleksu, lai veicinātu sabiedrībā valdošo aizspriedumu (stigmatizācijas) mazināšanos, kā arī pacientu un deinstitucionalizācijas rezultātā no sociālās aprūpes institūcijām izrakstīto klientu integrāciju sabiedrībā.  Uzņēmuma ilgtermiņa vīzija ir kļūt par augstas kvalitātes garīgās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas kalpotu par labākās prakses piemēru citiem nozares dalībniekiem.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” stratēģiskais attīstības mērķis:
attīstīt uz VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamata balstītu multidisciplinārās garīgās veselības aprūpes centru - visa spektra garīgās veselības aprūpes palīdzības sniegšanai Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem un kļūt par nozares līderi garīgās veselības ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijā.

Slimnīca ir nodefinējusi divus galvenos stratēģiskos mērķus:

 1. Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu atbilstoši specializācijas profilam;
 2. Nodrošināt ieguldītā valsts kapitāla atdevi un kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu;

Sasniedzamie rādītāji tiek mērīti sekojošās prioritātes jomās:

 1. uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 2. nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegša
 3. nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu  un sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Finansiālo rezultātu rādītāji;

Finanšu saimnieciskā darbība - peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 2015.g.-2016.g. (EUR) 

 

2015.g.

2016.g.

Ieņēmumi kopā

7246436

7888142

Izdevumi kopā

7239446

7843376

Finanšu rezultats- peļņa vai zaudējumi pirms ārkartas posteņiem un nodokļiem

6990

44766

 

 

 

Operatīvā finanšu darbības rentabilitāte

0,16

0,82

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" sniedz garīgas veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem no visiem Latvijas statistiskajiem reģioniem. Ambulatorajā veselības aprūpē 81,19 % no visiem apmeklējumiem ir pacienti no Daugavpils pilsētas un 9,91 % ir pacienti  no Daugavpils un Ilūkstes novada (bijušais Daugavpils rajons), pārējie 8,9 % - no citiem Latgales reģioniem un Latvijas novadiem. Stacionārā veselības aprūpe 44,75 % gadījumos tiek sniegta pacientiem no Daugavpils pilsētas,  14.33 % - no Daugavpils un Ilūkstes novada (bijušais Daugavpils rajons), pārējie 40,92 % Latvijas un Latgales iedzīvotāji.

Galvenie rādītāji, kas raksturo sabiedrības finansiālo stāvokli ir:
finansiālās stabilitātes līmenis;
rentabilitātes līmenis;
aktīvu aprites ātrums;
finansiālās elastības līmenis;
maksātspējas līmenis;

Likviditātes rādītāji

  2015.g. 2016.g.
kopējās likviditātes rādītājs (vispārējais maksātspējas koeficients) 1,49 1,40
absolūtās likviditātes koeficients 1,13 1,09
tekošās likviditātes rādītājs 1,27 1,18

 

Rentabilitātes rādītāji 

  2015.g. 2016.g.
operatīvas darbības rentabilitāte 0,16 0,82
bruto pamatdarbības rentabilitāte 6,39 0,80
komerciālā rentabilitāte 0,1 0,6

 

Makstātspējas rādītāji

  2015.g. 2016.g.
īpašuma koeficients 0,05 0,06
saistību īpatsvars  0,94 0,93
autonomijas koeficients 18,42 16,31

Neto apgrozījums 2016.gadā sastāda 7 328 318 EUR un ir palielinājies par  217 089 Euro salīdzinoši ar 2015.gadu.Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi samazinājās  par 309 166 Euro, kas izskaidrojams ar naudas līdzekļu samazināšanu par 207 277 euro, ar debitoru samazināšanu par 75 712 EUR.

Aktīvi 2016.gada laikā ir samazinājušies par  599 114 euro, nemateriālie ieguldījumi samazinājušies par 6 028 euro, pamatlīdzekļi samazinājušies par 283 919 euro.

Apgrozāmo līdzekļu sastāvā krājumi  ir samazinājušies par 26 177 euro, debitoru parādi ir samazinājušies par  75 712 euro.

Sabiedrības pašu kapitāls 2016.g. 31.decembrī ir pozitīvs.


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Vairāk Ok Decline