Projekti

EQUAL programma
VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā
„Ambulatorās nodaļas izveidošana”
VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā
„Infrastruktūras uzlabošana”
VSIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā
Sociālo pakalpojumu attīstība
Rokišķu un Daugavpils psihiatriskajās slimnīcās
Jauna novatoriska servisa ievešana slimnīcās
Rokišķu un Daugavpils psihiatriskajās slimnīcās
„Partnerība biznesa konkurētspējai”(Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017)