2016. Gada 3 mēnešu budžeta izpilde

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

  

2016.GADA 3 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE 

VADĪBAS ZIŅOJUMS

 

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.

2016.gada 3 mēnešu laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 1 833 394 EUR apmērā, kas ir par 6 051 EUR jeb 0.3% vairāk salīdzinājumā ar plānoto.

Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 95% sastāda valsts finansējums. 2016. gada 3 mēnešos valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 1 739 650 EUR, kas par 4 051 EUR mazāk nekā ieplānots.

2016.gada 3 mēnešu slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 1038466 EUR, kas ir par  10102 (jeb 11%) vairās nekā ieplānots.

Slimnīcas kopējie izdevumi par 2016.gadu 3 mēnešiem ir 1 814 005 EUR apmērā, kas ir par 11001 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.

2016.gada 3 mēnešos ieplānota peļņa 9227 EUR apmērā, faktiski saņemta   26236 EUR apmērā.

Stacionārā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 1 415 919 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 1 415 919 EUR. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 353 820 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 353 820 EUR apmērā. Līguma summu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.aprīlim Nacionālais veselības dienests aprēķināja atbilstoši 2015.gadā faktiski sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vidējam apjomam. Līdzekļu apjoms 2016.gada četriem mēnešiem ir finansējums 2016.gada paredzētās kopējās līguma summas ietvaros un tas tiks pārrēķināts, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtību, nosakot 2016.gada līguma summu gadam.

Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2016. gada 3 mēnešos – 36 dienas, vidējais gultu noslogojums – 95%.

 

 Ambulatorā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 121 986 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 126 344 EUR, kas ir par 4 358 EUR (jeb 3.6%) vairāk, nekā plānots.

Pēc provizoriskiem datiem (faktiskās izpildes dati būs pieejami Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmā ik mēneši ap 20.-25.datumiem) ambulatori ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar ieplānoto, pieauga aptuveni par 13%, kas skaidrojams ar lielu pacientu plūsmu psihiatrisko slimnieku ārstēšanā psihiatriskā profila dienas stacionārā. Šobrīd dienas stacionāra pacienti tiek pierakstīti gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks - 45 dienas. Programmā ”Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze” 14 pacienti ir gaidīšanas rindā un paredzamais gaidīšanas laiks – 56 dienas.

 

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)

       ISA un SRI finansējums tika plānots 184 894 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 176 485 EUR, jeb 95 %. 

Analizējot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” darbību 2016.gada I ceturksnī var secināt, ka tā ir sekmīga. Peļņa par 2016.gada I ceturksni ir 26 236 EUR. Pamatdarbības naudas plūsma ir pozitīva.

 

Skaidrojumi par novirzēm no plāna:

  1. Kods 2239 „Pārējie iestādes administratīvie izdevumi” plāns 410 EUR, izpilde 3595 EUR. Novirze 3085 EUR. Saistīts ar SIA „Rikve Wood” noslēgto līgumu par VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vidējā termiņa (3 gadi) attīstības stratēģijas izstrādi. Izdevumi tika plānoti 2016.gada aprīlī, bet rēķins tika saņemts martā.
  2. Kods 2241 „Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts” plāns 0 EUR, izpilde 16619 EUR, novirze 16619 EUR. Saistīts ar SIA „Celtniecības projektu vadības” noslēgto līguma par ūdens padeves sistēmas nomaiņu (korpuss Nr.1.) dušas telpās (pirtī) un logaiļu apakšējās daļas siltināšanu no ārpuses (korpuss Nr.3.). Izdevumi tika plānoti 2016.gada maijā, bet darbi tika veikti un rēķins tika saņemts februārī, jo laika apstākļi bija labvēlīgi darbu izpildei.

 


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Vairāk Ok Decline