2015. Gada 12 mēnešu budžeta izpilde

2015.GADA 12 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDE 

VADĪBAS ZIŅOJUMS

 

Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” pamatdarbības veids ir medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem, pārsvarā Latgales reģionā.

2015.gada laikā slimnīcas kopējo ieņēmumu no saimnieciskās darbības izpilde ir 7111 405 apmērā, kas ir par 41 590 EUR jeb 0.6% mazāk salīdzinājumā ar 2015.gadā plānoto.

Slimnīcas ieņēmumu struktūrā 98% sastāda valsts finansējums. 2015. gadā valsts budžeta līdzekļu izpilde ir 6 982 359 EUR, kas par 1 855 EUR vairāk nekā ieplānots.

2015.gadā slimnīcas pašu nopelnītie līdzekļi ir 129 046 EUR, kas ir par  43 445 (jeb 25%) mazāk nekā ieplānots, jo lai šogad paplašinātu maksas pakalpojumu klāstu, 19.02.2015. notika Daugavpils pilsētas Domes Sociālo jautājumu komitejas izbraukuma sēde mūsu Slimnīcas konferenču zālē, kuras laikā valde prezentēja Daugavpils pilsētas Domes Sociālo jautājumu komitejas deputātiem sociālo pakalpojumu iespējas Slimnīcā par maksu. Izbraukuma sēde bija plaši apmeklēta no plašsaziņas līdzekļu pārstāvju puses un atspoguļota (Daugavpils TV, avīzes, portāli). Daugavpils pilsētas Domes Sociālo jautājumu komitejā tika spriests par to, ka tiks likvidēts pašvaldības dienas aizņemtības centrs un klientu plūsma tiks pārorientēta uz mūsu slimnīcu par maksu un par cik bija nepieciešams iesniegt slimnīcas budžetu VM, mēs ieplānojām papildus maksas pakalpojumus kā ieņēmumus 55652,00 EUR apmērā. Taču joprojām Daugavpils pilsētas Domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti vēl nekādu lēmumu nav pieņēmuši. Ienākumi tika ieplānoti, pamatojoties tikai uz deputātu pārliecinošiem solījumiem.

 

Slimnīcas kopējie izdevumi par 2015.gadu ir 7 235 002 EUR apmērā, kas ir par 51 412 EUR mazāk, salīdzinājumā ar ieplānoto.

2015.gadā ieplānota peļņa 740 EUR apmērā, faktiski saņemta 9045 EUR apmērā, jo:

2015.gada 26.augustā tika izsludināts iepirkums par ,,Būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādi,” iepirkuma I.d. DPNS2015/16, iepirkumā ir iekļautas prasības trīs tehnisko projektu izstrādei:

  1. Teritorijas labiekārtošanas, bruģēšanas un asfalta seguma starp apkures katlumājas un veļas mazgātavas ēkām, tehniskā projekta izstrāde.
  2. Aktīvās atpūtas un veselības laukuma būvprojekta izstrāde bērniem, pusaudžiem ar garīgiem traucējumiem un psihiskām saslimšanām, kas atrodas stacionārā vai ambulatorajā ārstēšanā un autostāvietas slimnīcas projektēšana apmeklētajiem, darbiniekiem.
  3. Būvprojekta slimnīcas mācību centra ēkas siltummezgla elektroiekārtu pieslēgšana slimnīcas teritorijā esošajam alternatīvajam barošanas avotam (dīzeļģenertaoramNr.1). Mērķis - nodrošināt ēkas siltummezgla iekārtu drošu darbību elektroapgādes traucējumu gadījumā.

Iepirkuma procedūras rezultāta bija saņemti četri piedāvājumi un iepirkuma izvērtēšanas procedūras laikā ir izvēlēts pretendents ar viszemāko piedāvāto cenu - SIA ,,Projektēšanas birojs Austrumi” ar kopsummu 9700.00 EUR bez PVN 21% (11737.00 EUR ar PVN 21%). Ar iepirkuma uzvarētāju, SIA ,,Projektēšanas birojs Austrumi”, 2015.gada 193.oktobrī tika noslēgts līgums Nr. DPNS/2015/117, līgumā tika paredzēts darbu izpildes termiņš līdz 2015.gada 22.decembrim. Līdz šim brīdim SIA ,,Projektēšanas birojs Austrumi” savas saistības nav izpildījuši un projektus nav nodevuši. Šogad Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” uzstādīs soda sankcijas un veiks apmaksu pēc fakta.

Stacionārā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no stacionāro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 5 430 235 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 5 453 224 EUR, kas ir par 22 989 EUR (jeb 0.04%) vairāk, nekā plānots. Ieņēmumi no kompensējamās pacientu iemaksas tika ieplānoti 1 392 294 EUR apjomā. Faktiskā izpilde sastāda 1 415 283 EUR apmērā, kas ir par 22 989 EUR (jeb 2 %) vairāk, nekā plānots.

Ārstēšanās vidējais ilgums slimnīcā 2015.gadā – 35 dienas, vidējais gultu noslogojums – 91%.

Ambulatorā palīdzība

Kopējie ieņēmumi no ambulatoro pakalpojumu sniegšanas tika plānoti 501 289 EUR apjomā, faktiskā izpilde sastāda 505 375 EUR, kas ir par 4 086 EUR (jeb 0.8%) vairāk, nekā plānots.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (ISA un SRI)

   ISA un SRI finansējums tika plānots 1 048 980 EUR apjomā, izpilde pēc faktiskajām gultas dienām (ņemot vērā ieturamo finansējumu par īslaicīgas prombūtnes dienām) sastāda 1 023 760, jeb 97,6 %.


Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka uzkrājam un izmantojam sīkdatnes Jūsu ierīcē. Piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Vairāk Ok Decline